Se maskinöversättning på 

Avsluta verkställighet

Avsluta verkställighet 

När brukaren inte längre har behov av stöd ska verkställigheten avslutas. 

Att avsluta en verkställighet innebär att samtliga beslut inom den aktuella verkställigheten inte längre ska verkställas. 

Det finns också möjlighet att avsluta brukarens alla verkställigheter som utföraren ansvarar för på en gång, vilket kan vara aktuellt om brukaren exempelvis avlider. 

Om en verkställighet har avslutats av misstag så behöver du kontakta IT-support.

I brukarvyn: Klicka på Verkställigheter. 

I vyn kan du se vilka verkställigheter som finns på brukaren. Brukaren kan ha flera verkställigheter som utföraren ansvarar för. Om en verkställighet är avslutad visas status avslutad i listan. Inom varje verkställighet finns information om organisation, period då verkställigheten varit aktuell, ansvarig enhetschef samt vilka beslut som utföraren verkställt. 

Word import image

Avsluta en verkställighet 

Word import image

Markera insatskategori som ska avslutas  

Klicka på avsluta verkställighet 

En dialogruta dyker upp där du fyller i:

1. Avslutsdatum 2. Avslutsorsak

Word import image

När verkställigheten är avslutad så visas det i aktuell verkställighet. 

Avsluta ALLA verkställigheter 

Word import image

42Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?