Se maskinöversättning på 

Hantering av beställningar som skickats fel

Lathund – Hantering av beställningar som skickats till fel enhet

Scenario 1

Utföraren upptäcker att beställning skickats fel innan man hunnit verkställa/bekräfta.

 • Utföraren kontaktar handläggaren som skickar beställningen till rätt utförare.

Scenario 2

Utföraren upptäcker att beställning skickats fel men har hunnit verkställa/bekräfta.

 • Utföraren kontaktar handläggaren och upplyser om att felskickad beställning är verkställd/bekräftad. 
 • Handläggaren kontaktar IT i ärende: it.support@uppsala.se. 
 • IT tar bort verkställigheten och återkopplar till handläggaren som därefter skickar den till rätt enhet. Viktigt att handläggaren inte skickar ny beställning förrän IT tagit bort den felaktiga.
 • All ev. påbörjad dokumentation kommer tas bort.

Scenario 3

Utföraren upptäcker att felskickad beställning är verkställd/bekräftad OCH handläggaren har skickat samma beställning till rätt enhet. Utföraren på rätt enhet har bekräftat och påbörjat dokumentera.

Om handläggaren upptäcker att hen skickat uppdrag till fel enhet:

 • Kontrollera om uppdraget är bekräftat. 
 • Om bekräftat: Meddela utföraren. Ta kontakt med IT för hjälp med borttag.
 • Skicka nytt uppdrag först när det felaktiga är borttaget. 
 • Om ej bekräftat: Ta bort uppdraget och lägg mot rätt utförare

Problembeskrivning och konsekvens: Handläggaren har i detta läge skickat samma beslut till två enheter. Om man försöker ta bort den felaktiga får man ett felmeddelande om att samma beslut finns på annan enhet. Detta innebär att det inte går att ta bort den felaktiga. Enda lösningen är att ta bort båda verkställigheterna samtidigt. Detta får konsekvensen att om den riktiga enheten har påbörjat dokumentation så kommer den tas bort och de behöver skriva om.

 • Utföraren kontaktar handläggaren och upplyser om att felskickad beställning är verkställd/
  bekräftad. 
 • Handläggaren kontaktar IT i ärende. 
 • IT återkopplar till handläggaren att båda verkställigheterna kommer raderas och att ingen ny beställning ska skickas förrän IT är helt klara.
 • IT-kontrollerar om det finns dokumentation på den riktiga enheten. Om så är fallet måste utföraren upplysas om att stoppa dokumentationen, se till att kopiera för att sedan skriva om när borttag gjorts.
 • IT tar bort båda verkställigheterna och upplyser utföraren och återkopplar i ärendet till handläggaren om att de kan skicka ny beställning.

OBS! HSL-uppdrag måste hanteras separat av HSL-personal då flytt eller borttag i LC Utförare ej kan påverka dessa. 

49Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?