Se maskinöversättning på 

Delegering - Utförarpersonal

Delegering - Utförarpersonal

När du har loggat in i Lifecare Utförare så hittar du ”Delegering” på hemskärmen eller i menyn till höger.

Nytt delegeringsbeslut till utförarpersonal

Word import image

Ett nytt delegeringsbeslut når utförarpersonalen antingen via hemskärmen eller via menyn till höger. Räknaren visar antal ej signerade delegeringar för inloggad utförarpersonal. Finns det inget delegeringsbeslut att signera så visas en grön symbol istället för räknaren

När du klickar på Ej signerade delegeringar från hemskärmen eller i menyn så kommer du in i delegering. Där presenteras delegeringsbeslut i kronologisk ordning med det nyaste först.

Delegeringsbeslut

Delegeringsbesluten presenteras med olika status

Word import image

Om delegeringen gäller en enskild patient visas även följande symbolWord import image

Signera delegeringsbeslut

Word import image

Word import image

Beslutet presenteras som ej signerad på ett kort på vänster sida. När du klickar på kortet så antar det en blå ton och beslutet läses upp.

Kortet visar:

 • Arbetsuppgifter som beslutet omfattar
 • Period 
 • Status 
 • Symbol som visas när delegering gäller en patient 
 • I beslutet kan du läsa:
 • Status 
 • Vem som delegerat
 • Vilka arbetsuppgifter beslutet omfattar
 • Vem som är delegerad 
 • Om det utförs på en patient 
 • Vilken/vilka enheter beslutet omfattar
 • Övrig kommentar 
 • Beslutsdatum 
 • Period

När legitimerad återkallar delegeringsbeslutet så ändras status på beslutet till Återkallad. Delegeringsbeslutet uppdateras då med orsak till återkallelse.

Signera beslut

Word import imageFör att signera beslutet så klickar du på 

Word import image

Word import image

När signering aktiveras så öppnas en dialog som visar vilken/vilka arbetsuppgifter som avses samt på vilken/vilka enheter alternativt vilken

Word import image

När du klickar på spara är beslutet signerat och status ändras till signerad hos dig och hos utfärdande HSL personal.

Utskrift

Beslutet kan skrivas ut och visas med aktuell status.

Word import image

Word import image

Notifiering om att delegeringsbeslut löper ut i datum

Word import image

En notifiering visas på hemskärmen när beslutet har 30 dagar kvar på till och med datum. Räknaren visar antal notifieringar. Finns ingen notifiering så visas en grön symbol.

Word import image

Beslut som löpt ut i datum

Delegeringsbeslut som löpt ut i datum döljs och visas när följande filterfunktionen är aktiverad

Word import image

81Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?