Se maskinöversättning på 

Sök delegering

Sök delegering

När du som chef har loggat in i Lifecare så hittar du ”Sök Delegering” i menyn till höger.

Word import image

Word import image

Som chef kan du söka på delegeringar, sökresultatet visar alla enheter som besluten omfattar.
”Rensa” återställer till grundinställningen. 

Sökbar status är: Alla, ej signerad, Signerad samt återkallade.

Datumperiod: 

  • Gäller under perioden: De delegeringar du får upp är giltiga någon gång under perioden. 
  • Upphör under perioden: De delegeringar du får upp upphör någon gång under perioden. 
  • Beslutades under perioden: De delegeringar du får upp beslutades någon gång under perioden.

Arbetsuppgifter: Ange här om du bara vill ha delegeringsbeslut som avser en viss arbetsuppgift.

Delegeras till: Ange här om du bara vill ha delegeringsbeslut som är lagd till en viss personal.

Brukare: Ange här om du bara vill ha delegeringsbeslut som gäller en viss brukare.

Sökresultatet visas i en lista

Word import image

När du klickar på en rad så får du mer information

Word import image

Word import image

56Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?