Se maskinöversättning på 

Hantering av inkommande HSL-uppdrag - LSS Bostad med särskild service (som har kommunens hälso- och sjukvård)

Hantering av inkommande HSL-uppdrag

HSL-uppdragen kräver olika hantering beroende på innehållet i uppdraget. När du som har behörighet bekräftar ett HSL-uppdrag är det viktigt att läsa om uppdraget i uppdragstexten samt om/vilka åtgärder som krävs i uppdraget.  

Särskilt boende, bostad med särskild service och övrig verksamhet som ej registrerar HSL-åtgärd i LMO: Journalför alltid att ett HSL-uppdrag inkommit. 

Läkemedel

Ordinärt boende (Hemvård och assistans):

Läkemedel med tidsangivelse kommer komma som HSL-uppdrag i Lifecare 

Vid behovsläkemedel fortsätter hanteras enligt nuvarande rutin.  

Särskilt boende och bostad med särskild service:

Alla läkemedel fortsätter hanteras enligt nuvarande rutin. 

HSL-uppdrag som kommer som information

Innehåller uppdraget en information som är viktigt att all personal tar del av så ansvarar du som bekräftat uppdraget för att informationen delges alla berörda. Informationen finns kvar i systemet under Beställningar, men syns inte för personal utan behörighet om inte uppdraget är bekräftat. 

Exempel på en information som kommer som HSL-uppdrag:  

Uppdragstext 

Mottagare av uppdraget ska informera all personal på enheten om att patient är Covid-19 misstänkt och kohortvård gäller. Återkoppling om nya symptom/försämring ska ske per telefon till ansvarig ssk eller jouren. 

Beställningen kan skrivas ut 

Word import image

En information från legitimerad ska inte registreras av omvårdnadsbas utan utförs av den legitimerade när denne sett att uppdraget är bekräftat.

Word import image

Under Registrera HSL-åtgärder kan Omvårdnadsbas se uppdraget som utfört på det datum som uppdraget bekräftats av legitimerad. 

Informationen gäller tills ny information inkommer som ett HSL-uppdrag.  

HSL-UPPDRAG SOM SKA REGISTRERAS 

Exempelvis Övervakning av läkemedelsintag 

Word import image

Uppdrag som kräver åtgärder av omvårdnadspersonal ska registreras som Utförd eller Ej utförd. Omvårdnadspersonal kan lämna återkoppling till leg personal även vid utförd insats genom att fylla i rutan resultat

Word import image

Word import image

Word import image

HSL-uppdrag som kommer med instruktioner 

Exempelvis Förflyttningsinstruktion behöver finnas tillgänglig för all personal i förflyttningsmoment. Under Beställningar finns uppdraget att läsa och att skriva ut.  

Word import image

En instruktion från legitimerad ska inte registreras av omvårdnadsbas utan utförs av den legitimerade när denne sett att uppdraget är bekräftat. 

Word import image

Under Registrera HSL-åtgärder kan Omvårdnadsbas se uppdraget som utfört på det datum som uppdraget bekräftats av legitimerad. 

Instruktionen finns även att läsa under Insatser men ligger då som avslutad insats.  

Word import image

Om brukaren har en genomförandeplan ska det noteras i genomförandeplanen att instruktioner från legitimerade finns och till vilka moment. Det noteras under Övriga insatser eller Viktig information.  

Word import image

Word import image

Om personen inte har insatser enligt SoL och därmed ingen genomförandeplan behöver instruktionen skrivas ut och göras tillgänglig för all personal som berörs.

80Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?