Se maskinöversättning på 

Ta emot HSL uppdrag - LSS Bostad med särskild service (som har kommunens hälso- och sjukvård)

Ta emot- HSL uppdrag

HSL uppdraget från Lifecare HSL kan nås från startsidan i Ej bekräftade beställningar.   

HSL uppdraget och dess innehållande åtgärder presenteras alltid med en symbol Word import image  

När HSL uppdrag skickas till utföraren från Lifecare HSL och avser åtgärd som kräver delegeringsbeslut så visas det på beställningskortet.  

Word import image

Markera HSL-uppdraget.  

Klicka på Bekräfta  

För att ångra, tryck på knappen Avbryt  

Word import image

I uppdraget ges information till utföraren om:

  • Brukare  
  • Under vilken period uppdraget pågår   
  • Uppdragstext   
  • Information om själva åtgärden   
  • Vem som skapat uppdraget   
  • Vem som bekräftat uppdraget  

Insatser  

I insatser presenteras åtgärderna med den text som beskriver hur åtgärden ska utföras. Texten avslutas med en länk till en dialog där man kan läsa uppdraget som åtgärden hör till. 

Word import image

Word import image 

65Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?