Se maskinöversättning på 

Meddelanden

Meddelande

Word import image

 • Klicka på ikonen för Lifecare Meddelanden
 • Du kommer till vyn Meddelande

Min brevlåda

Inkorgen

Word import image

När du klickar på ikonen för ”Lifecare Meddelanden”, då kommer du till Inkorgen som tillhör Min brevlåda. Markören ställer sig i sökfältet, där du har möjlighet att söka ett meddelande i inkorgen utifrån namn, ämne eller datum på meddelandet. 

Ett meddelande som du inte har läst presenteras med en blå cirkel i listan med inkomna meddelanden. 

Utkast 

Dina utkast presenteras i en lista och du får aktivt klicka på det utkast som du vill arbeta vidare med. Du har också möjlighet att söka meddelanden i listan utifrån namn, ämne eller datum på meddelandet. 

Om du skapar nytt meddelande, svarar på meddelanden eller vidarebefordrar meddelanden som du inte skickar iväg det på en gång, då kommer meddelandefunktionen att automatspara det som ett utkast i samband med att du klickar och navigerar till någon annan vy. 

Skickat 

Här visas en lista på alla de meddelanden som du skickat iväg. Du har också möjlighet att söka meddelanden i listan utifrån namn, ämne eller datum på meddelandet. 

Kontaktlistor 

Här ser du dina kontaktlistor. Kontaktlistor som du har gjort tillgängliga för andra visas med en symbol

Word import image

Skapa kontaktlista

 1. Vid rubriken Kontaktlista, klicka på Word import image 
 2. Fält Kontaktlista namn- skriv namn på kontaktlistan 
 3. Fält Lägg till, sök fram de användare som ska ingå i kontaktlistan 
 4. Om det finns flera personer med samma namn, så kan du få mer information om personen genom att klicka på pilen vid namnet 

OBS! organisation visas bara ifall att personen finns upplagd i Lifecare Utförare. 

 1. Markera namnet och personen läggs in i kontaktlistan 
 2. För att lägga till fler personer i kontaktlistan, upprepa steg 4 - 7 
 3. Spara, klicka på Word import image 
 4. Om du inte vill spara dina ändringar, klicka på Word import image 

Ändra kontaktlista 

Du kan lägga till nya personer eller ta bort personer från en befintlig kontaktlista. 

Word import image

 • Spara, klicka på Word import image 
 • Om du inte vill spara dina ändringar, klicka på Word import image 

8.4.3 Ta bort kontaktlista 

Du kan ta bort en kontaktlista 

 Vid kontaktlistan, klicka på Word import image 

Word import image

 • Vid kontaktlistan, klicka på 
 • Gör ändringar
 • Spara, klicka på Word import image 
 • Om du inte vill spara dina ändringar, klicka på Word import image

Ta bort kontaktlista 

Du kan ta bort en kontaktlista 

 Vid kontaktlistan, klicka på Word import image 


Gemensamma brevlådor 

En gemensam brevlåda kan användas när det ska finnas möjlighet för användare att skicka meddelanden till en verksamhet istället för en specifik användare. Denna funktion kan underlätta ifall man inte har exakt kännedom om vem som ska få meddelandet. 

Om du har fått behörighet till en eller flera gemensamma brevlådor så ser du detta när du är i vyn för Lifecare Meddelande. 

Om det finns en siffra vid den gemensamma brevlådan, så indikerar den på att antalet olästa meddelanden i inkorgen. Genom att expandera den gemensamma brevlådan så får du åtkomst till inkorg, utkast och skickat. I inkorgens lista med meddelanden så visas det en symbol ifall meddelandet har blivit besvarat eller vidarebefordrat och detta med tanke på att det kan vara flera person som bevakar inkorgen i den gemensamma brevlådan. 

Om du har åtkomst till gemensamma brevlådor så finns det också några skillnader i samband med att du ska besvara eller vidarebefordra ett meddelande. Namnet på den gemensamma brevlådan står automatiskt som ”Från” men du har möjlighet att ändra så att avsändaren blir ditt egna namn. 

Likaså om du väljer att skriva ett helt nytt meddelande, då står ditt namn automatiskt i fältet från men du kan ändra så att det istället står namnet på den gemsamma brevlådan. 

Skriv nytt meddelande 

Du kan skicka meddelande till enskilda användare, kontaktlistor och gemensamma brevlådor. 

Word import image

Word import image

 • Klicka på 
 • Skriv in namn på den du ska skicka meddelandet till. 

 Word import image

Om det finns flera med samma namn så presenteras dessa i en lista. Du kan få mer information genom att klicka på pilen vid namnet. 

OBS! Uppgift om organisation presenteras bara för personer som finns upplagda i Lifecare Utförare. 

Kontaktlistor har denna symbol Word import image 

Gemensamma brevlådor visas i dagsläget utan någon symbol. Men utifrån namnsättning på den gemensamma brevlådan så bör det framgå att det inte är namnet på en enskild användare. 

 • Skriv in Ämne och skriv ditt meddelande 
 • Klicka på Word import image 

Bifoga fil 

Det går att bifoga en fil till ditt meddelande. Den bifogade filen kan bara vara i PDF-format. 

 • Klicka på Word import image 

Word import image

 • Word import imageLeta upp och markera PDF-dokumentet, tryck på knappen Öppna

 

Den bifogade PDF-filen syns nu i fältet bilagor.

Begära läskvitto 

Om du önskar få ett läskvitto när mottagaren har öppnat ditt meddelande så ska du bocka i ”Läskvitto” innan du skickar ditt meddelande. 

Word import image

Du kan också gå till menyn Inställningar och konfigurera så att dina nya meddelanden automatiskt har markering ”Läskvitto”. 

Infoga signatur 

Du har möjlighet att infoga en signatur i ditt meddelande. Om knappen är inaktiv så måste du först lägga in din signatur, detta görs under menyn Inställningar.
Ställ markören på det ställe i meddelandet där signaturen ska infogas, klicka på 
Word import image 

 

Ta bort meddelande 

Du har möjlighet att ta bort ett enskilt meddelande genom att markera meddelandet att klicka på Word import image 

Men du har också möjlighet att ta bort flera meddelanden på en gång. Detta kan göras under inkorg, utkast och skickat. 

Word import image

 • Word import imageKlicka på 

Word import image

 • Markera vilka meddelanden du vill ta bort i listan
 • Klicka sedan på knappen Word import image 
 • I dialogrutan bekräftar du om meddelanden ska tas bort 

När du bekräftar så återgår du till din lista och meddelandet är inte längre kvar. 

OBS! Ett borttaget meddelande försvinner och läggs inte i någon tillfällig mapp där meddelandet kan återskapas från. 

Markera som oläst 

Ibland kan de finnas meddelanden i inkorgen som man åter vill markera som oläst. 

Word import image

 • Word import imageKlicka på 

Word import image

 • Markera vilka meddelanden du vill sätta som oläst 
 • Klicka sedan på knappen Word import image 

Meddelandet visas åter med den blå cirkeln som indikerar att meddelandet är oläst. 

 • För att stänga editeringsläget så att checkboxarna döljs, klicka på Word import image 

Inställningar 

Word import imageI denna vy kan du själv göra inställningar gällande läskvitto, frånvaromeddelande och signatur. 

Läskvitto

Om du automatiskt vill begära läskvitto på alla meddelanden som du skickar. 

Word import image

 • Markera Begär läskvitto för alla meddelanden
 • Spara, klicka på Word import image 

Word import imageFrånvaromeddelande

Aktivera frånvaromeddelande

 • Gå till Inställningar 
 • Markera Aktiverad 
 • Markera ”skicka endast under denna tidsperiod”, välj datum och tid ifall att frånvaromeddelandet
  ska gälla under en viss period. 
 • Skriv frånvaromeddelandet 
 • Spara, klicka på Word import image 
 • Om du inte vill spara uppgifterna, klicka på Word import image 

Vidarebefordra meddelande 

När ditt frånvaromeddelande är aktiverat så har du möjlighet att välja om dina meddelanden ska vidarebefordras till någon annan under din frånvaro. Du kan välja om dina meddelanden ska vidarebefordras till en eller flera användare. Det går även att vidarebefordra meddelanden till en kontaktlista eller en gemensam brevlåda. 

 • Markera Vidarebefordra meddelanden 
 • Välj till vem dina meddelanden ska vidarebefordras till 

Om du inte vill att dina meddelanden vidarebefordras under din frånvaro, då kan du ta bort markeringen vid Vidarebefordra meddelande. 

Ifall ni har aktiverat funktionen att även kunna vidarebefordra olästa meddelanden retroaktivt, då krävs det att du fyller i en datumperiod. 

OBS! Olästa meddelande kommer inte att vidarebefordras efter vald period. 

Ta bort Frånvaromeddelande 

 • Gå till Inställningar 
 • Ta bort markeringen vid Aktiverad 
 • Spara, klicka på Word import image 

Signatur 

Här kan du skriva in en signatur som du kan infoga i ditt meddelande. Du kan även ställa in om du vill att signaturen ska infogas automatiskt i meddelanden som du skapar, antingen nya eller när du svarar. 

 • Markera om du vill att signaturen ska infogas automatisk 
 • Skriv din signatur 
 • Spara, klicka på Word import image 

Administration Användare 

Detta menyval är endast tillgängligt för den person som ha en roll med behörighet att administrera frånvaro för andra användare. 

Funktionen gör det möjligt för exempelvis systemansvarig eller annan administratör att hantera frånvaro på en annan användare, ifall det uppstår en situation då användaren själv inte kan göra denna inställning. 

 • Sök fram och välj den användare som du vill aktivera frånvaron på 
 • Markera aktiverad 
 • Fyll eventuellt i om meddelanden ska vidarebefordras till någon annan och i så fall till vem 
 • Fyll i om frånvaromeddelandet bara ska vara aktiverat under en viss period 
 • Skriv in text för frånvaromeddelandet 
 • Word import imageSpara, klicka på 

Word import image

Användaren som du aktiverat frånvaro på kan sedan se vilken person som senast uppdaterade frånvaromeddelandet, detta kommer att synas i vyn Inställningar. 

46Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?