Se maskinöversättning på 

Frånvaro (gäller endast SoL-boenden)

Frånvaro (gäller endast SoL-boenden) 

Frånvaro registreras när brukaren åker in på sjukhus eller är bortrest från sitt boende. 

På hemskärmen visas frånvaro på de brukare som har en pågående frånvaro på din enhet. 

Frånvarovyn presenterar frånvaro som är pågående eller som är avslutad och har ett till och med datum inom de 3 senaste månaderna. Det finns även möjlighet att via filterfunktionen titta på brukarens frånvaro som är äldre än 3 månader. 

Frånvaron som registreras på en brukare är inte kopplad till någon speciell utförare. Det innebär att om någon har registrerat en frånvaro så är det även synligt för andra utförare som har denna brukare.  

Word import image

Ny frånvaro 

För att komma in i frånvaro, klicka antingen på namnet på aktuell brukare eller välj frånvaro i brukarmenyn till vänster  

Klicka på lägg till 

Word import image

Word import image

Välj orsak till frånvaro 

Fyll i beskrivning (ej obligatorisk) 

Fyll ifrån datum (presenterar default dagens datum)  

När frånvaro är klar, klicka på spara  

Om du inte vill spara frånvaron, klicka på avbryt 

Ändra frånvaro 

Om något blivit fel eller att frånvaron ska kompletteras med en uppgift så kan du göra denna ändring. 

Vid frånvaron som ska ändras, klicka på ändra  

Gör din ändring 

När ändringen är klar, klicka på Spara   

Om du inte vill spara din ändring, klicka på Avbryt 

Ta bort frånvaro 

Så länge Frånvaron inte är behandlad av Frånvaro Avgifter så kan frånvaro tas bort. 

Vid frånvaro som ska tas bort, klicka på ta bort  

När ändringen är klar, klicka på Spara 

Om du inte vill spara din ändring, klicka på Avbryt 

Word import image

Frånvaro-filter 

För att söka frånvaro som är äldre än 3 månader så använder du filtret. 

Word import image

Välj ett tidigare datum 

OBS! Det valda datumet gäller bara vid detta tillfälle och återgår sedan till defaultvärde när du lämnar de vyer som tillhör kundöversikten 

45Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?