Se maskinöversättning på 

Månadsrapportering

Månadsrapportering

I Månadsrapportering sker inrapportering av timmar, antal och besök på enskilda brukare. Uppgifterna kan sedan användas som underlag för utbetalning av ersättning till utförare och/eller underlag för fakturering av avgifter. 

Månadsrapportering gör det möjligt att inför varje rapporteringsperiod skapa helt nya rapporter eller söka fram och utgå från tidigare rapporterade uppgifter. 

I månadsrapporteringen kan du bara rapportera in uppgifter på brukare som finns på din enhet.

Vilka uppgifter du ska registrera på insatserna är bestämt enligt era egna lokala rutiner. Om du är osäker kontakta din systemansvarige. 

Skapa ny rapport

Word import image

 1. Välj Utförare 
 2. Organisation väljs in automatiskt (namn på enhet) 
 3. Välj brukare 
 4. Välj insatskategori samt insats 
 5. Välj datum 
 6. Fyll i om insats ska uppges i antal 
 7. Fyll i om insats ska uppges med timmar och minuter 
 8. Gör markering om uppgiften gäller tid för dubbelbemanning 
 9. Klicka på Spara 
 10. Om du inte vill spara uppgifterna, klicka på avbryt 

Fortsätt att rapportera in fler uppgifter genom att upprepa steg 1 – 10

Ändra rapporteringsrad 

Du har möjlighet att ändra en rapporteringsrad så länge den inte är bearbetad för ersättning
och/eller avgifter. Om den rapporterade uppgiften är bearbetad så visas ett hänglås på rapportraden.

Word import image

 1. På rapporteringsraden du vill ändra, klicka på pennan 
 2. Gör din ändring 
 3. Klicka på spara 
 4. Om du inte vill spara din ändring, klicka på avbryt 

Kopiera föregående rapportering 

Nästa gång du ska rapportera samma uppgifter så kan du utgå från tidigare inrapporterade uppgifter. 

Gå till vyn Månadsrapportering. 

 1. Välj månad 
 2. Klicka i de rader eller den rad som du vill kopiera 

Markera enskilda eller samtliga rapporteringsrader som du vill ha kopierade.

Word import image

Word import image

 1. Klicka på infoga 
 2. Om du inte vill kopiera valda rapporteringsrader, klicka på Avbryt 

Söka fram inrapporterade uppgifter 

För att söka fram uppgifter som redan är inrapporterade så används filterfunktionen Gå till vyn Månadsrapportering. 

Word import image

När månadsrapportering öppnas så presenteras de resultat som finns i innevarande månad. För att ändra i sökresultat använd fälten i filterfunktionen. Flera fält kan kombineras för att få olika sökresultat. När rensa används så återställs sökresultatet till hela månadens resultat. 

För att välja olika filter används de olika checkboxarna, valen visas när man klickar på den lilla pilen som finns i varje box. 

I filter ges möjlighet att använda månad och vecka samt utförare och organisation. Det går också att filtrera på brukaren. 

65Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?