Se maskinöversättning på 

Lägga till material i en planering

Du kan lägga till olika sorters material i en planering. Itslearning skiljer på material genom att kalla dem
Resurs och aktiviteter.

 1. Resurser är material eleven ska ta del av för att kunna genomföra en planering. Det kan också vara material du använder
  själv vid en planering ,tex. en genomgång.
 2. Aktiviteter är något som eleven ska utföra. De vanligaste är hemuppgift, uppgift och inlämningsuppgifter. De kan då användas i tex. bedömningsgrundande situationer, något en elev ska genomföra under en lektion, dokumentera diagnostiska provresultat, eller hemuppgifter innan en lektion.
 3. Under Visa alla finns det fler resurser och aktiviteter som du kan använda.
Resurser och aktiviteter

 1. Länk - Webbresurser som tex. videoklipp
 2.  Skapa dokument i lärplattformen och skriv i. Du kan också ge behörighet till elever att skriva i dem.
 3. Ett enkelt verktyg för att skapa en sida med text och bild.
 4. Ger eleverna möjlighet att lämna in material. Du kan ge återkoppling på materialet med text, ljud eller video. Du kan också ge återkoppling i elevernas texter om de lämnar in Word-dokument.
 5. Uppgift använd för att ge eleverna instruktioner, hemuppgifter eller dokumentera att eleverna har genomfört tex. ett diagnostisk prov.
 6. Kan användas för att eleverna ska kunna välja från tex. en lista av områden att arbeta med.
 7. Ett enklare enkät-verktyg.
 8. Ett digitalt test-verktyg. Används framför allt summativt och för elevers självvärdering.132Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?