Se maskinöversättning på 

Introduktion till planeraren

Planeraren är ett centralt verktyg i lärplattformen. Med planeraren kan du planera och genomföra undervisning utifrån ett formativt arbetsätt. Det görs genom att du kan skapa arbetsområden och lektioner där du kan blanda analogt och digital innehåll så att elever stimuleras och får möjlighet att utveckla sina kunskaper utifrån syfte, centralt innehåll och didaktiska val. 

I planeraren kan du lägga in båda analoga (läromedel, diskussioner) och digitala resurser (filer, länkar, filmer) och uppgifter direkt i planeringen för att eleverna ska kunna arbeta med dessa före, under och efter undervisningstillfällen.  Lärplattformen gör det  möjligt för dig att skapa en planering som kopplas till enskilda lektioner i ett schema eller utifrån större moment. Du bestämmer själv när och hur lektionerna ska visas och eleven kan sedan se planeringen i sitt schema i lärplattformen direkt på kursens startsida. Det underlättar också för eleverna att bli delaktiga i planeringen och skapar en god struktur för dem att förstå underr besvisningen mål och syfte.

Med stöd av planeringen kan du också skapa varierande bedömningssituationer med stöd av lärplattformens verktyg, såsom inlämningsuppgifter, digitala tester, loggböcker blandat med andra bedömningsformer.


Exempel på planering på kursens startsida


Exempel på grovplanering med arbetsområde


Exempel på planering med lektionsinnhåll


Exempel på anpassad planering 

Planerare kan anpassas med fler fält för beskrivningar och kopplingar till ämnesplaner. På så sätt få du ett stöd i din planering och eleverna kan se planeringens syfte, centralt innehåll och kunskapskrav.


 

134Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?