Kategorier /Kommungemensamt / Övrigt / Lär dig mer om Guide & Tips / Beställa videoinstruktion eller textguider till Guide & Tips
Se maskinöversättning på 

Beställa videoinstruktion eller textguider till Guide & Tips

För att göra en beställning av videoinstruktioner eller textguider så behövs det en huvudansvarig och dess ansvar är.


Ansvarig ska även:

  • Ta fram en person som kan spela in rösten om man vill ha tal i instruktionen
  • Att personen som ska spela in instruktionen har rätt kunskaper och behörigheter
  • Vara kontaktperson genom hela produktionen
  • Godkänna instruktionen/textguiden


Utbildningsgruppen tar sedan fram en produktionsansvarig som tillsammans med er sätter en tidsplan samt hjälper er med inspelningar och redigering av bild och ljud. För tillfället har vi endast möjlighet att göra skärminspelningar till instruktionsfilmer.
160Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?