Se maskinöversättning på 

Planera en videoutbildning

Arbetsprocessen

Nedan finns ett enkelt arbetsflöde när du ska producera en enskild eller serie videogenomgångar. Det som är bra med detta flöde är att det är relativt enkelt att ”gå tillbaka” ett eller fler steg för att göra förändringar (utan att behöva göra om allt från början). Naturligtvis kan varje steg vara hur stort eller litet som helst och mängden av noggrannhet och ansträngning varierar så klart med projektets storlek. Hittar du ett annat sätt att göra som passar bättre för dina produktioner går det självfallet bra att använda sig av det.
Vad och hur: Planera och tänk igenom vad ska du visa och i vilken ordning ska det visas. Om det är många saker som ska visas, fundera på om det ska vara ett längre klipp eller om det passar bättre med en ”spellista” men flera korta klipp.


Klicklista: Gör en klicklista. D.v.s. en punktlista där du skriver upp varje klick och inmatning/sökfras i rätt ordning. Då behöver du inte tänka eller chansa vid inspelning.


Skärminspelning: Gör en skärminspelning efter din klicklista. Se över så du får med alla moment och börja tänka på vad som ska stå i manuset och hur tempot ska vara. Om du inte kan eller vill göra skärminspelningen så kan du göra manus först och sen skärminspelning. Det finns inget rätt eller fel.


Skriva manus för utbildningsfilm

I en film kan man alltid pausa, spola tillbaka och spela igen. Det är någonting som man kan bära med sig när man producerar utbildningsfilm… men många blir stressade om de inte uppfattar vad som sägs och glömmer av att pausa. Man fortsätter kolla utan att ta till sig vad du tänkte förmedla. Samtidigt, om du är för långsam, har med för många exempel och är övertydlig så blir andra otåliga och börjar hoppa fram i filmen och kanske missar viktiga delar och information. Att hitta ett bra tempo är viktigt när man gör utbildning. Tempot börjar man sätta redan i manuset.


Fördelar med manus

  • Du kan vara säker på att all den viktigaste informationen man behöver kommer med.
  • Du har möjlighet att kontrollera nivån på ditt språk. Vi kan anpassa språket bättre till den målgrupp som utbildningen är tänkt för. (Särskilt bra om man skriver manus för en utbildningsserie under en lång period).
  • Du kan få med de upprepningar som behövs på flera olika sätt (dvs. samma information på nya sätt) vilket ofta är svårt att komma på i under tiden man pratar.
  • Du kan strukturera det som skall sägas.
    Ett välgjort manus ger dig en hint om hur lång tid inslaget tar och du kan korta av eller lägga till redan innan du kommer till inspelning.
  • Det är troligare att du inte säger en massa “slaskord”. Dina meningar blir renare. Med andra ord, det du säger blir mer störningsfritt. Mindre brus i kommunikationen. Du blir troligtvis också av med en hel del av dina öh, änna, typ, ää och så vidare.
  • Mindre tid i redigering.

Tala till en person

I webbaserad utbildning riktar man sig ofta till en person. Man säger du till tittaren, eftersom man ofta tar en webbkurs ensam. Det är inte som TV där människor ofta samlas och tittar tillsammans. I TV är det vanligare att man säger ofta till exempel “-Ni kan kontakta oss med era frågor”. I webbkurser passar det bättre med “- Du kan kontakta oss…”

Skriv talspråk

Stava som det låter… eller skriv åtminstone talspråk. Det blir lättare att prata fram sitt manus då. Skriv till exempel ”dom” istället för ”de” eller ”dem”. Vilka ord du behöver skriva på ditt sätt vet du bäst själv… annars märker du det säkert när du spelar in.
Skriv inte heller förkortningar. Det kan bli på samma sätt som med de och dem, man läser som det står istället för som det uttalas och då kommer man behöva mer tid nar man redigerar.
Försök hålla ner på långa meningar. Ta bort bisatser om möjligt, testa att göra om bisatserna till meningar istället.
Tänk också på att en grundkurs kommer behöva förklaringar på våra förkortningar och system. En nyanställd kanske inte vet vad GDPR, 365 eller SIP-kort är för någonting.

Dokumentet

Använder du dubbelt radavstånd kommer det bli ännu enklare att läsa eftersom du inte lika lätt hamnar på fel rad. Som bonus får du lite utrymme att göra eventuella ändringar på. Det är bra att tänka på pauserna och betoningar redan i manus. Markera det på ett lämpligt sätt. Dra in marginalerna på pappret så att du slipper flytta ögonen så mycket när du läser. Samla det som hör ihop på ett papper, då slipper du bläddra mitt i ett stycke.


223Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?